ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

O σκοπός του σύστηματος Φαρμακοεπαγρύπνησης/Υλικοεπαγρύπνησης της FARAN είναι η βελτίωση της προστασίας της υγιεινής και ασφάλειας των ασθενών, επαγγελματιών υγείας και άλλων χρηστών, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα επανεμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών ή άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με ένα φαρμακευτικό σκεύασμα ή και ιατροτεχνολογικό είδος. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφονται, αξιολογούνται και όπου απαιτείται ανακοινώνονται στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (ΕΟΦ).

 
 
 

Για οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την εμφάνιση ανεπιθύμητου συμβάντος κατά τη χρήση προϊόντος της FARAN μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης/Υλικοεπαγρύπνησης της Faran SA:

 
 
+30 210 9960971
+30 210 625 4175
pv@faran.gr
pharmacovigilance@medwork.gr
 
 

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.