ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Faran διαθέτει Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 θα έχει ολοκληρώσει τη μετάπτωση στα πρότυπο ISO 9001:2015, ενώ διαθέτει και πιστοποίηση σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (LIoyd`s- UKAS). Για την ασφάλεια των προϊόντων της διαθέτει επίσης σύγχρονο σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης και Σύστημα Διαχείρησης Κινδύνου εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Νομοθεσίας.