ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
 
 
 
ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΧΜΛ)
 
 
 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
 
 
 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
 
 
 
ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΙ & ΜΕΓΑΛΑΚΡΙΑ
 
 
 
ΚΑΡΚIΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ & ΣΑΡΚΩΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ