ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
 
 
 
ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΧΜΛ)