ΜΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ 70 ΕΤΩΝ

 
 
1950
2008
2017

Η ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.

Δημιουργείται, γεγονός το οποίο κάνει την Φαράν μία από τις πιο καθιερωμένες και ιστορικές Φαρμακευτικές Εταιρίες στην Ελλάδα

PROTON PHARMA

Στην πορεία του χρόνου, η εταιρία ανοίγει νέες θεραπευτικές κατηγορίες και δημιουργεί μακροχρόνιες συνεργασίες με διεθνείς εταιρίες. Το 2008, οι εμπορικές δραστηριότητες της εταιρίας εξαγοράζονται από την Angelini Pharma και η Proton Pharma δημιουργείται

ΦΑΡΑΝ

H εταιρία μετονομάζεται εκ νέου σε ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ, επιστέφοντας στις ρίζες της. Το όραμα μας είναι να αποτελέσουμε μέτρο σύγκρισης για κάθε θεραπευτική κατηγορία στην οποία δραστηριοποιούμαστε.